EVEN  VOORSTELLEN
Basisschool St. Martinus in Beek streeft vanuit de gedeelde waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid naar een veilig en positief schoolklimaat, dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. De waarden zijn daarom vertaald naar diverse concrete gedragsverwachtingen door de hele school. We zijn gericht op het versterken van gewenst gedrag door positieve feedback. Wij kiezen voor een positieve benadering van wat kinderen aankunnen. De school wil de individuele talenten van elke leerling zo maximaal mogelijk tot ontplooiing brengen. Wij zijn uit op maximale prestaties van elk kind op zijn of haar niveau. Kwalitatief sterke leerkrachten, vernieuwde methodieken en een gedegen zorgstructuur zorgen dat leerlingen zo veel als mogelijk de zorg en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. We werken vanuit de kerngedachte dat leerlingen trots zijn op wat ze bereikt hebben en met vertrouwen naar de toekomst kijken. We vinden de betrokkenheid van ouders ook zeer belangrijk. Samen met u, willen wij het allerbeste voor uw kind. Dat komt ook tot uiting in onze missie"Uw kind, ook onze zorg".
 
AANMELDEN
Voordat u uw kind eventueel zou willen aanmelden op onze school, is het voor u natuurlijk belangrijk om samen te verkennen of onze school ook daadwerkelijk de school is die u zoekt voor uw kind. Daarom bent u altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin u ons kunt vertellen wie uw kind is en wat uw kind volgens u nodig heeft en wij u meer informatie over de werkwijze van de school kunnen geven. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een kijkje te nemen in de groep.
Een persoonlijk, vrijblijvend kennismakingsgesprek kan op een voor u gewenst moment plaatsvinden. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen of even bij ons binnen te lopen. Ook kunt u het contactformulier  op onze website (www.bsstmartinus-beek.nl) invullen (informatie -- contact -- contactformulier). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Versie augustus 2017 vanuit folder scholen Beek