PBS

Deze afkorting staat voor Positive Behaviour Support. Basisschool St Martinus richt zich op een positief schoolklimaat. Alleen als een kind zich veilig voelt, kan het goed presteren. Een veilige schoolomgeving leidt meestal ook tot betere leerprestaties.

In 2016 zijn we op onze school gestart met de invoering van PBS. PBS is een programma waaraan alle medewerkers op de school meedoen. PBS heeft als uitgangspunt: Goed gedrag kun je leren. Op basis van gedeelde waarden op de school worden gedragsregels afgesproken en positief geformuleerd. De basiswaarden van onze school zijn:

Respect         Veiligheid      Verantwoordelijkheid

Deze gedragsverwachtingen worden in lessen aangeleerd zodat alle kinderen de regels goed begrijpen en kunnen naleven. Deze gedragsverwachtingen worden consequent gehandhaafd op een positieve manier. Positief gedrag kan bij verrassing beloond worden met een duimpje. Deze kunnen ze inleveren voor een afgesproken beloning.