Documenten Medezeggenschapsraad

 

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Sint Martinus.

Op deze site vindt u de meest gangbare documenten die inzage geven in het functioneren op schoolbeleidsgebied van onze MR. Wij zijn een actieve MR die deel uitmaakt van het ongeveer 47 scholen tellende bestuur Kindante. (zie structuur medezeggenschap).

Onze MR maakt geen notulen van haar vergaderingen maar een besluiten- en actielijst. De laatste versie van de lijst wordt pas na goedkeuring door de hele MR op deze website geplaatst (Zie vergaderdata op schoolkalender). U krijgt hierover informatie via Isy

Wilt u meer weten over medezeggenschap in het Primair Onderwijs?
Klik dan op onderstaande link voor een kort informatief filmpje.
(opgenomen bij een MR basiscursus van Kindante in opdracht van het ministerie van Onderwijs)
 
http://www.leraar24.nl/video/3067
Activiteitenplan MR 2018-2019.pdf
Begroting MR 2018-2019_.pdf
Agenda 1 oktober 2018.pdf
Agenda 19 november 2018.pdf
Agenda 28 januari 2019.pdf
Agenda 18 maart 2019.pdf
Agenda 13 mei 2019.pdf
Agenda 11 juni 2019.pdf
Besluitenlijst 5 MR bs. Sint Martinus 2018-2019.pdf