Medezeggenschapsraad
 

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Sint Martinus.

Op deze site vindt u de meest gangbare documenten die inzage geven in het functioneren op schoolbeleidsgebied van onze MR. Wij zijn een actieve MR die deel uitmaakt van het ongeveer 47 scholen tellende bestuur Kindante. (zie structuur medezeggenschap).

Onze MR maakt geen notulen van haar vergaderingen maar een besluiten- en actielijst. De laatste versie van de lijst wordt pas na goedkeuring door de hele MR op deze website geplaatst (Zie vergaderdata op schoolkalender). U krijgt hierover informatie via Isy

Wilt u meer weten over medezeggenschap in het Primair Onderwijs?
Klik dan op onderstaande link voor een kort informatief filmpje.
(opgenomen bij een MR basiscursus van Kindante in opdracht van het ministerie van Onderwijs)
 

http://www.leraar24.nl/video/3067Activiteitenplan MR 2017-2018.pdf

Begroting MR Martinus 2017-2018.pdf

Agenda 18 september 2017 2018.pdf

Agenda 13 november 2017-2018.pdf

Agenda 22 januari 2017-2018.pdf

Agenda 26 maart 2017-2018.pdf

Agenda 18 juni 2017-2018.pdf

Besluitenijst 4 MR bs. Sint Martinus 2017-2087.pdf

Besluitenlijst 5 MR bs. Sint Martinus 2017-2087.pdf