WERKGROEP VERKEER

Op deze pagina vindt u informatie omtrent de werkgroep verkeer.
Verkeercoördinator bs St Martinus: Marlieneke Wenmakers (leerkracht groep 7)

2017-2018
Data voor praktische verkeerslessen dit schooljaar:
Gr 1-2: 10 oktober 2017
Gr 3-4: 10 oktober 2017
Gr 5-6: 11 oktober 2017
Gr 7-8: 13 oktober 2017


Deze data moeten nog precies vastgesteld worden:

Gr 1-2: mei 2018
Gr 3-4: mei 2018
Gr 5-6: mei 2018
Gr 7-8: mei 2018

Verkeersflits maart 2018
Nu het langzaam beter weer wordt, gaan kinderen weer buiten spelen en komen ze ook meer lopend en fietsend naar school.
Helemaal prima natuurlijk want:
  • Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid;
  • Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert;
  • Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan het kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een moment dat het kind echt alleen op pad gaat.

Verkeersouders 2018
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij uitgebreid met een viertal verkeers(groot)ouders van leerlingen uit groep 6! TOPPIE!

Deze (groot)ouders helpen ons om de praktische verkeerslessen voor te bereiden en zodoende beter te laten verlopen. Deze lessen worden namelijk op de speelplaats en buiten op straat gegeven. Zo zijn ze direct betrokken bij het verkeersonderwijs op bs St Martinus.
De praktische verkeerslessen worden 2x per jaar in iedere groep gegeven.
Lijkt het u ook leuk om hier aan deel te nemen? Geef u dan op bij de verkeerscoördinator!

November 2017 'Appen op de fiets....ff niet ' voor groep 7 en 8
In groep 7 en 8 hebben we het project "appen op de fiets.....ff niet ', gevolgd. In drie lessen hebben we bekeken of appen, bellen of muziek luisteren op de fiets veilig is: "Moet kunnen toch!"; "Ík kan dat wel tegelijkertijd!" Of... valt dat tegen en zitten er toch ook risico's aan vast?
Gebleken is dat je wordt afgeleid van het verkeer en dat kan heel gevaarlijk zijn; voor jezelf én voor het andere verkeer om jou heen! Niet doen dus!

Project Knalrood ism NS voor groep 8
Op donderdag 15 maart 2018 staat de les van de NS 'Knalrood' centraal in groep 8. Samen met twee ervaren medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen leren kinderen over veilig verkeersgedrag op en rond spoorlijnen: Wat kun je  wel doen en wat vooral níet: houd het veilig!
Verkeer 2016-2017

Zowel de kinderen als de ouders nemen bijna iedere dag deel aan het verkeer.

Het is belangrijk om te weten welk gedrag er van jou wordt verwacht, maar ook wat anderen van jou mogen verwachten. Hierbij horen een aantal regels die je moet kennen om op een veilige manier te kunnen bewegen in het dagelijkse verkeer. Jong geleerd, is oud gedaan!

Op onze school vinden wij het onderdeel verkeer erg belangrijk en nemen hierin ook onze verantwoordelijkheid. Het is niet voor niets dat wij ons verkeerslabel behaald hebben bij de ROVL. Dat betekent dat bij ons op school bekwame leerkrachten zijn die weten hoe het verkeersonderwijs op een verantwoorde wijze ingezet kan worden op school.

Graag willen wij kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Hoe loop je om obstakels heen, waar moet je oversteken, hoe moet je fietsen, hoe werkt een rotonde, hoe ga je om met (gevaarlijke) situaties om en rond school?

De kinderen leren al vanaf groep 1 door middel van de methode van VNN (Veilig Verkeer Nederland) de nodige theoriekennis.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ook oefenen in praktijksituaties. Dat betekent dat er minimaal 2x per jaar een praktijkles gegeven zal worden in de groep van uw kind. Meestal betekent dat dat uw kind die dag op de fiets naar school moet komen.

Wij zullen op zo'n dag oefenen met de geleerde regels om zo een veiligere situatie te kunnen scheppen voor uw kind. Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan leert het kind pas door het zelf in een echte situatie (na)te doen.

Verkeersouders

Bovenstaande proberen we samen te doen met verkeersouders. Dit zijn vrijwillige ouders die een belangrijke taak hebben op school. Ze helpen mee om de leerlingen tijdens deze praktijklessen te begeleiden.

Wij zijn op dit moment nog op zoek naar verkeersouders die deel willen nemen aan onze verkeerswerkgroep.

Informeer gerust eens bij de verkeerscoördinator wat dat precies inhoudt.

Verkeerscoördinator

Juf Marlieneke Wenmakers (groep 7)

Verkeerswerkgroep

Juf Yvette Mennens en juf Marlieneke Wenmakers (gr 7)