Kwaliteitszorg

Tevredenheidsonderzoek
Een keer per twee jaar doen wij een tevredenheidsonderzoek onder personeel, ouders en de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.
We hebben de meningen van ouders en kinderen over onze school n.a.v. het tevredenheidsonderzoek dat in januari/februari 2019 heeft plaatsgevonden voor u op een rijtje gezet in onderstaande bijlagen. De kinderen geven onze school het rapportcijfer 7,9 en ouders geven ons het rapportcijfer 8,0. Daar zijn we trots op!

Resultaten ouderenquête
Resultaten leerling enquête groepen 6, 7 en 8


Inspectie
Ons laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2016.

Rapport inspectiebezoek maart 2016

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021
Een keer per twee jaar stellen wij ons ondersteuningsprofiel op. 

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021
One page view schoolondersteuningsprofiel

Jaarverslag 2018-2019
Via onderstaande links kunt u ons jaarverslag 2018-2019 inzien. Mochten er n.a.v. deze documenten vragen of opmerkingen zijn, dan bent u van harte welkom bij de directeur van onze school.

Jaarverslag 2018-2019

Bijlage jaarverslag 2018-2019 schoolzelfevaluatie

Bijlage jaarverslag 2018-2019 exploitatieoverzicht


Ons jaarverslag 2019-2020 zal in de eerste weken van het schooljaar 2020-2021 gepubliceerd worden.