Kwaliteitszorg

Tevredenheidsonderzoek
Een keer per twee jaar doen wij een tevredenheidsonderzoek onder personeel, ouders en de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.
We hebben de meningen van ouders en kinderen over onze school n.a.v. het tevredenheidsonderzoek dat in januari/februari 2019 heeft plaatsgevonden voor u op een rijtje gezet in onderstaande bijlagen. De kinderen geven onze school het rapportcijfer 7,9 en ouders geven ons het rapportcijfer 8,0. Daar zijn we trots op!

Resultaten ouderenquête
Resultaten leerling enquête groepen 6, 7 en 8


Inspectie
Ons laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2016.

Rapport inspectiebezoek maart 2016

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021
Een keer per twee jaar stellen wij ons ondersteuningsprofiel op. 

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021

Jaarverslag
Via onderstaande links kunt u ons jaarverslag 2017-2018 inzien. Mochten er n.a.v. deze documenten vragen of opmerkingen zijn, dan bent u van harte welkom bij de directeur van onze school.

Jaarverslag schooljaar 2017-2018.

Bijlage 1 jaarverslag: schoolzelfevaluatie schooljaar 2017-2018.

Bijlage 2 jaarverslag: exploitatieoverzicht schooljaar 2017-2018.