Oudervereniging

De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten bij het ondersteunen van allerlei activiteiten die door school worden georganiseerd.

Denk bijvoorbeeld aan de schoolreizen, een  schoolfeest, het bezoek van de Sint aan onze school of de kerstviering.

In het begin van het jaar wordt de activiteitenagenda gepresenteerd en kan elk lid aangeven welke activiteit hij of zij wil begeleiden. 

Per maand is er één vergadering met de gehele OV. Ben je ingedeeld bij een activiteit dan zijn er ook nog enkele voorbereidende bijeenkomsten samen met een leerkracht.

Verder zorgt de OV zorgt voor inzameling van de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt ze dat deze ten goede komt aan de leerlingen door bekostiging van diverse activiteiten.

De OV houdt zich overigens niet bezig met beleidsmatige zaken. Hiervoor verwijzen we naar de Medezeggenschapsraad.

Indien je interesse hebt om lid te worden of ons iets wilt mededelen, neem dan contact op met  de secretaris  via oudervereniging@bsstmartinus-beek.nl

Verder kunnen wij bij onze activiteiten altijd hulp  gebruiken. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van de oudervereniging.
Om alvast tijd in te plannen, vind je hieronder een overzicht met de data. Wil je meehelpen, kun je dit doorgeven via bovengenoemd mailadres.

 
Datum activiteit Activiteit
vr 09-11-2018 St.Maarten fakkeloptocht
vr 05-12-2018 Sinterklaasviering
do 21-12-2018 Kerstviering
vr 01-03-2019 Carnavalsviering
do 19-04-2019 Paasviering
do 20-06-2019 Schoolreisjes
wo 03-07-2019 Schoolfeest


 
Mw. N. Sijstermans Voorzitter
Mw. S. Akkermans Secretaris
Mw. I. Stijnen Penningmeester

Voor de afspraken m.b.t. de samenwerking tussen het team en de oudervereniging: klik op deze link