SAMENSTELLING TEAM SCHOOLJAAR 2017-2018

 
Dhr. Bob Meijs Directeur (ma, di, wo, do, vr)
 Arial Mw. Marjolein Buitenhuis IB-er (ma, do, vr.)
Waarnemend directeur
  Dhr. Bart Meuffels ICT Coördinator (wo)


 
 Arial Mw. Elly Schouteten Groep 1-2A (ma, vr)
(groep 1 leerlingen op vrijdag vrij)

 
Arial Mw. Mariëlle Doomen         Groep 1-2A (di, wo, do)
Coördinator cluster groepen 1 en 2
Arial Mw. Marga Colaris Groep 1-2B (ma, wo, do, vr)
(groep 1 leerlingen op vrijdag vrij)

 
Arial Mw. Lucie Wauben Groep 1C (ma, di, wo, do)
 Arial Mw. Karin Frenken Groep 1-2B (di)
Groep 3 (ma, vr)
  Mw. Inga Dassen Groep 5 (do, vr)
Coördinator cluster groepen 3, 4 en 5
Dhr. Maurice Prop Groep 4 (ma, di, wo, do, vr)
 
Mw. Annelies Hendrikx

 
Groep 3 (di, wo, do)
Mw. Yvette Mennens Groep 7 (ma, di)
Ondersteuning groep 8 (wo en 27x do-ochtend)

 
Arial Mw. Monique Bovens Groep 5 (ma, di, wo)
 
Arial Mw. Nancy Driessens

Groep 6 (do, vr)

 
Arial Mw. Karin Conings Groep 6 (ma, di, wo)
Coördinator cluster groepen 6, 7 en 8

Mw. Marlieneke Wenmakers

 
Groep 7 (wo, do, vr)
Extra ondersteuning (di-ochtend)
  Mw. Nicole Doek Groep 8 (ma, di, wo)
Arial  
Mw. Audrey Kloet 
 
Groep 8 (do, vr)
 


 
Foto volgt z.s.m. 


 
Dhr. André Drossaert Conciërge (ma, di-ocht, vr)
Foto volgt z.s.m.Mw. Mien Saija  
Conciërge (di-middag, wo, do)
 Arial Mw. Ria Kösters Administratief medewerker (ma)
Arial