Schoolplan, visie en richtinggevende uitspraken 2019-2023.
Basisschool Sint Martinus werkt sinds het schooljaar 2018-2019 intensief samen met basisschool Catharina Labouré. Dit heeft ertoe geleid dat beide scholen één schoolplan 2019-2023 hebben met één gezamenlijke visie en dezelfde richtinggevende uitspraken, welke we samen in de planperiode 2019-2023 willen realiseren.

Onze visie en richtinggevende uitspraken:
Link naar visie en richtinggevende uitspraken 2019-2023

Ons schoolplan:
Schoolplan 2019-2023

Vanuit het schoolplan 2019-2023 wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld waarin de school de ontwikkelingen voor het betreffende schooljaar nader beschrijft. Deze jaarplannen zijn altijd in te zien en op te vragen bij de directie en in onze 'Nieuwsflitsen' worden jullie regelmatig 'bijgepraat' over de voortgang van de ontwikkelingen waarmee de school aan de slag is. Ook maken wij na een schooljaar altijd een jaarverslag van het betreffende schooljaar dat te vinden is op deze website.

Kennismaken en eventueel aanmelden op BS Sint Martinus.
Voordat u uw kind eventueel zou willen aanmelden op onze school, is het voor jullie natuurlijk belangrijk om samen te verkennen of onze school ook daadwerkelijk de school is die u zoekt voor uw kind. Daarom bent u altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin u ons kunt vertellen wie uw kind is en wat uw kind volgens u nodig heeft en wij u meer informatie over de werkwijze van de school kunnen geven. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een kijkje te nemen in de school.
Een persoonlijk, vrijblijvend kennismakingsgesprek kan op een voor u gewenst moment plaatsvinden. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen of even bij ons binnen te lopen. Ook kunt u het contactformulier  op onze website (www.bsstmartinus-beek.nl) invullen (informatie -- contact -- contactformulier). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.