Klik voor onze laatste nieuwtjes op de afbeelding hierboven! Klik op het logo hierboven voor onze Aura (Schoolbibliotheek) omgeving Wij gaan voor PBS!
    Welkom op de website van Basisschool
Sint Martinus, Peuterspeelzaal Eigenwijsje, KDV Ubbeltje en BSO Abeltje
 


Fusie-informatie (klik op onderstaande links) 
- Brief aankondiging voorgenomen besluit fusie BS Catharina Labouré - BS Sint Martinus per 1-8-2021
- Meest gestelde vragen (versie 31-03-2021)
- Meest gestelde vragen (versie 06-04-2021)

- Verslag n.a.v. gesprekken tussen directie en ouders/verzorgers (april 2021)
- Reactie school op meest genoemde punten uit oudergesprekken april 2021 (18 mei 2021)
- PRIJSVRAAG nieuwe naam KINDCENTRUM


Corona-protocol en aangepaste planning
periode mei-juni-juli

- Protocol ingaande 17-05-2021
- Aangepaste planning van activiteiten mei-juni-juli


Laat zien wie je bent, met al je talent!


Onze kernwaarden:
Veiligheid - Respect - Betrokkenheid - Groei - Eigenaarschap

Basisschool Sint Martinus is onderdeel van
Stichting Kindante (het kind voorop) -
Leren Leren, Leren Leven